Mindfulness hold

Via mindfulness meditation og yogaøvelser vil du blive guidet til at finde stilheden i dig selv. At komme tilstede i nuet... Være ét med dine sanser og have opmærksomheden på hvad der sker lige nu, dine tanker, følelser og sanseindtryk, lige nu,  i dette nù..

At registrere det der sker, uden at bedømme og uden at vurdere det du oplever, faktisk kan du beskrive det som at kigge objektivt på dit eget indre og dine tanker.

Mindfulness er at være til stede med fuld opmærksomhed lige her og lige nu. 

Når du er i en mindfull tilstand har du:

  • et roligt sind, længere om at føle stress
  • en bedre dømmekraft
  • en accept af virkeligheden som den er, 
  • og nemmere ved at være glad 


Mindfulness meditation

Mindfulness meditation begynder med en mental kropsscanning hvor du sætter dig på en stol så du sidder godt og ikke falder sammen. Mindful til stede her og nu. Luk øjnene og mærk et øjeblik hele din krop, fra hovedet og ned til fødderne. Mærk dit åndedræt – er det dybt eller er det små korte åndedrag?  … Er det regelmæssigt eller uregelmæssigt.

Kropsscanningen giver dig en bedre fornemmelse af din krop. Og den træner dig i bevidst at flytte dit fokus fra sted til sted i kroppen. Har du svært ved at mærke kroppen er træningen bare endnu vigtigere. Og du bliver lidt bedre for hver gang.

Gennem kropsscanningen vil jeg nu føre dig ind i en meditation hvor du vil opnå en dyb fred i sindet og derfra kunne forlige dig med dine tanker... være nysgerrig på dem, observere hvad de gør ved dig, acceptere dem og sende dem ud af kroppen med venlig kærlighed...

Efter meditationerne vil vi kort snakke om hvad vi hver især har oplevet undervejs...